Duurzaamheid

Een snack die goed doet,
altijd.

WE ZETTEN ONS IN VOOR EEN BETERE WERELD

Onze acties doen ertoe. Dat hebben we altijd geweten. De ingrediënten die we kiezen, de leveranciers die we kennen en de manier waarop we werken, kunnen positieve veranderingen teweegbrengen. De zorg voor de planeet ligt verankerd in ons bedrijf. We willen een positieve impact maken en anders doen we het niet.

WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

We nemen onze verantwoordelijkheid en hebben ons duurzaamheidsverslag bijgewerkt. Hiermee willen we een gezondere wereld met meer compassie stimuleren en de volgende stap zetten op onze reis naar het vervullen van onze purpose.

Dit verslag geeft een samenvatting van wat we tot nu toe hebben bereikt en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

We nodigen je uit om ons verslag te lezen en ons te vergezellen op onze reis naar een duurzaam bedrijf voor de toekomst.

Duurzaamheidsverslag 2022

Vastgelegd in deze pijlers voor de toekomst

Gecertificeerd B-Corp

Om een B-Corp te zijn, moet je voldoen aan strenge normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. BCorps staan bekend om het gebruik van hun winst en groei voor het goede, en dat vat ons doel bij MadeGood samen. Bij elke stap herdefiniëren we hoe een bedrijf eruitziet door de planeet mee te nemen in elke beslissing die we nemen.


Fit for the Future

Een bedrijf dat 'Fit for the Future' is, is een bedrijf dat zijn doel op een manier vervult die geen schade toebrengt aan de planeet of de samenleving. Dat betekent dat het zichzelf transformeert om milieuregeneratief, sociaal rechtvaardig en economisch inclusief te worden.

MadeGood is een Future-Fit Pioneer geworden en zal de Future-Fit Benchmark gebruiken om precies te identificeren wat we moeten doen als we een leider willen zijn en ons bedrijf willen heroriënteren in de richting van een florerende toekomst voor iedereen. We zetten nu slechts de eerste cruciale stappen en zijn toegewijd om onze reis met u te delen terwijl we ons bedrijf en de maatschappij transformeren voor het beter.


Klimaatverandering bestrijden

Wetenschappelijk onderbouwde doelen bieden een duidelijk gedefinieerd pad voor bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen (GHG) te verminderen, waardoor de ergste gevolgen van klimaatverandering worden voorkomen en de groei van het bedrijf voor de toekomst wordt gegarandeerd.

We hebben ons gecommitteerd om onze scope 1 en 2 emissies met 42% te verminderen tegen 2030, tegen ons basisjaar van 2020, een doelstelling in lijn met het ambitieuze scenario van 1,5C zoals uiteengezet door SbTi. We hebben ons ook gecommitteerd om onze emissievoetafdruk van scope 3 tegen 2022 te meten en vervolgens reductiedoelen daarvoor vast te stellen. Zoals vermeld in de SBTi-methodologie zal MadeGood geen offsets of vermeden emissies gebruiken om ons doel te bereiken.


Duurzame verpakking & recycling

Recycling: Een schonere wereld begint met recycling. We hebben samengewerkt met How2Recycle - een standaard labelingsysteem dat recyclinginstructies communiceert naar het publiek. We willen JOU in staat stellen om geïnformeerd te worden over slimme verpakkingslabels, zodat we meer kunnen doen om terug te geven aan de planeet.

Onze verpakking: 84% van onze verpakking is recyclebaar, maar daar houden we niet op. Ons doel is om onze verpakking tegen 2025 100% duurzaam te maken.